Maloskalská NOC - hudební festival v Malé Skále

Praktické info

Bezpečnostní služba

Bezpečnostní služba je na festivalu na ochranu návštěvníků jakož i na ochranu festivalových prostor. Identifikovat ji budete moci velmi snadno podle jednotného oblečení (černé trička, vesty, bundy s nápisem Security)

Při jakémkoliv problému upozorněte pořadatele.

Je zakázáno přinášet jakékoliv nebezpečné předměty ohrožující bezpečnost nebo zdraví (viz zákazy) do areálu.

Náplní bezpečnostní služby je zejména kontrola vstupenek a identifikačních náramků, osobní prohlídka při vstupu do areálu (z důvodu zamezení vnášení nebezpečných předmětů), vykázání z areálu osob ohrožujících bezpečnost návštěvníků eventuálně osob bez identifikačních náramků, zamezení vstupu návštěvníků do prostor, které nejsou vyhrazeny veřejnosti, pomoc handicapovaným návštěvníkům, poskytovat informace o první pomoci, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.

Doprava

K parkování je možno využít centrální parkoviště u benzínové pumpy.

Doporučujeme využít možnosti vlakového spojení. Vlaková zastávka se nachází na okraji obce Malá Skála a je vzdálena cca 20 minut chůze od hlavního areálu festivalu. Informace o spojích najdete na www.idos.cz. Autobusová zastávka se nachází na hlavní silnici 10/E65, která prochází Malou Skálou a je vzdálena cca 1 minutu chůze od hlavního areálu. Informace o spojích najdete na www.idos.cz.

Pro návštěvníky, kteří přijedou vlastními dopravními prostředky je zřízeno centrální parkoviště za Malou Skálou směrem na Železný Brod. Doporučujeme tyto parkoviště využít, budou pod dohledem Policie ČR. Vzdálenost parkovišť od hlavního areálu je cca 5 minut chůze. Parkování podél hlavní silnice 10/E65je zakázáno.

Drogy

Je zakázáno vnášet do areálu festivalu jakékoliv drogy. Výjimku tvoří drogy povolené legislativou České republiky (například tabák apod.)

Fotografování

Na festivalu je povoleno fotografovat pouze předem akreditovaným fotografům. Tolerované budou pouze neprofesionální automatické fotoaparáty. Při vystoupení headlinerů platí absolutní zákaz fotografovaní jakož i používání fotoaparátu s bleskem.

Hygiena

Na festivalu bude k dispozici dostatečný počet mobilních WC, které budou rovnoměrně rozloženy po celém areálu festivalu. K dispozici je též řeka Jizera, která protéká okolo hlavního areálu. Ve festivalovém areálu bude dostatečný počet odpadkových košů.
Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu.

Identifikace návštěvníka festivalu

Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení či zaplacení vstupenky identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu. Identifikačním náramkem je povinnost se prokázat při každém vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu. V případě nemožnosti se prokázat nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou.

Malá Skála

Veškeré informace o Malé Skále naleznete na www.mala-skala.cz. Toto vyhledávané rekreační středisko se nachází na severním okraji chráněné krajinné oblasti Český ráj nedaleko města Turnova. Leží v malebném údolí řeky Jizery, obklopeno typickými dominantami Pantheonu a rozeklaného hřebene Suchých skal.

Merchandise

Během festivalu je zajištěn prodej festivalových triček, upomínkových předmětů, a dále merchandisingu účinkujících.

Koupání

Přímo vedle hlavního areálu protéka řeka Jizera. Nejbližší koupaliště je cca 10 km v Železném Brodě.

Občerstvení

Na festivalu se nachází kryté velkokapaciní restaurace a pivnice a a dostatečný počet stánků s kompletním sortimentem jídel včetně vegetariánských a nápojů. Rozmístěny budou po celé ploše areálu.

Odpad

Ve festivalovém areálu bude dostatečně množství odpadkových košů. Prosíme návštěvníky aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a odpadkové koše využívali. V případě že bude odpadkový koš plný odhoďte smetí k odpadkovému koši na zem.

Psi

Do areálu je vstup se psi možný pouze na vodítku a s košíkem, nicméně doporučujeme domácí mazlíčky ponechat doma.

Ubytování

Nejjednodušší ubytování nabízí stanové městečko festivalu a Autocamp Malá Skála Další ubytovací kapacity v se nacházejí v ubytovnách, hotelích či penzionech na Malé Skále.

Video

Natáčení na video respektive na jakýkoliv jiný formát je přísně zakázáno.Výjimku tvoří předem akreditované filmové štáby.

Vstupenky

Koupit vstupenky

Zákazy

Je přísně zakázáno vnášet do areálu jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, psychotropní látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát Dv, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8...) ani fotoaparáty. Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamu a to i pro vlastní potřebu. Výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty, které však nesmí být využívány k fotografování z vystoupení jednotlivých účinkujících.