Maloskalská NOC - hudební festival v Malé Skále

Program

9:00 - 10:00 prezentace plavidel na neckyádu pod pěší lávkou
10:00 - 12:00 neckyáda
10:00 - 13:00 dětský den - hry, soutěže, atd. mezi areálem a žlutou plovárnou
12:00 otevření areálu
14:00 - 14:45 Swingová prťata
15.15 - 16.00 Mirai
16.30 - 17.30 Paulie Garand
18.00 - 19.00 Sebastian
19.30 - 20.30 Lenny
21.00 - 22.00 Janek Ledecký
22.30 - 23.30 Walda Gang
0.00 - 1.00 Michal David rev. Honza Bartoš

* změna programu vyhrazena